کلیدواژه‌ها = مدیریت سود
بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی

دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 457-478

10.22059/acctgrev.2019.268759.1008035

وجیهه بذرافشان؛ آمنه بذرافشان؛ مهدی صالحی


بازی استراتژیک مدیرـ حسابرس: شواهدی از تئوری بازی‎ها

دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 497-518

10.22059/acctgrev.2019.263164.1007954

محمدجواد ساعی؛ محمود لاری دشت بیاض؛ حمید خادم


محتوای اطلاعاتی صورت‌های مالی در فرایند تشدید تحریم‌های اقتصادی بر ایران

دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 91-112

10.22059/acctgrev.2018.234823.1007626

مهدی عربی؛ مهدی تقوی؛ رمضانعلی رویایی؛ بهمن بنی مهد


فراتحلیل حاکمیت شرکتی و مدیریت سود

دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 59-84

10.22059/acctgrev.2015.53668

محمدرضا عباس زاده؛ رضا حصارزاده؛ مهدی جباری نوقابی؛ سولماز عارفی اصل


اظهار نظر حسابرس و مدیریت سود با تأکید بر ابهام در تداوم فعالیت

دوره 21، شماره 3، آذر 1393، صفحه 313-328

10.22059/acctgrev.2014.52384

محمد مرادی؛ محمد اصولیان؛ محمد نوروزی


اطلاعات بازار دربارۀ عوامل بنیادی و مدیریت سود

دوره 20، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 19-34

10.22059/acctgrev.2013.35516

جعفر باباجانی؛ آرش تحریری


تأثیر اقلام تعهدی غیرعادی بر گزارشگری حسابرسی

دوره 19، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 33-50

10.22059/acctgrev.2020.73220

فرزانه حیدرپور؛ معصومه توحیدلو


بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 16، شماره 2، آذر 1388

مهدی مرادزاده فرد؛ مهدی ناظمی اردکانی؛ رضا غلامی؛ حجت‌اله فرزانی


رابطه کیفیت سود وسود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 16، شماره 2، تیر 1388

سیدحسین علوی طبری؛ ویدا مجتهدزاده؛ غلامرضا سلیمانی امیری؛ یلدا عاملی