رابطۀ جایگزینی میان مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت فعالیت‎های واقعی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزاهرا، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای حسابداری، دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

بسیاری از پژوهش‌های جاری در حوزۀ مدیریت سود، بر کشف اقلام تعهدی غیرعادی متمرکز شده‌اند، در‌حالی‎که مدیریت سود ممکن است با استفاده از اقلام تعهدی یا فعالیت‎های واقعی یا هر دو صورت پذیرد. هر یک از این رویکردها با محدودیت‌ها و هزینه‌هایی روبه‎روست و زمان‌بندی اعمال آنها نیز ممکن است متفاوت باشد. این پژوهش بررسی می‌کند که در ایران استفاده از فعالیت‎های واقعی یا اقلام تعهدی، به‎صورت جایگزین، برای مدیریت سود چقدر رواج دارد. نمونه شامل اطلاعات 208 شرکت ـ سال مشکوک به مدیریت سود، برای دورۀ زمانی 1383 تا 1391 است. برای آزمون فرضیه‌‌های پژوهش از روش دومرحله‌ای هکمن استفاده شده است. نتایج پژوهش تا حدودی مؤید این مطلب است که مدیران بر مبنای هزینه‌های نسبی هر یک از این دو روش مدیریت سود، این دو را بر اساس یک رابطۀ جایگزینی مورد استفاده قرار می‌دهند. به‎علاوه، نتایج نشان می‌دهد مدیران بر اساس سطح مدیریت فعالیت‎های واقعی انجام شده طی سال، سطح مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی را تعدیل می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trade-off between Accrual-based Earnings Management and Real Activities Manipulation

نویسندگان [English]

  • ali rahmani 1
  • Manijeh Ramsheh 2
1 Associate Prof., Faculty of Social Sciences & Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student in Social Sciences & Economics, Tehran, Iran
چکیده [English]

The extensive literature on earnings management largely
focuses on accrual-based earnings management, while earning
management may be done through accruals, real activities, or both.
This study examines how common is using real activities and accruals
as substitutes in managing earnings in Iran. The sample
contains208earnings management suspect firm-years over the period
1383–1391. For hypothesises testing, this study conducts the
Heckman two-step procedure. The results suggest that managers
somewhat trade off the two earnings management methods based on
their relative costs. In addition, results provide evidence that managers
adjust the level of accrual-based earnings management according to
the level of real activities manipulation realized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accruals
  • Earnings management
  • Real Activities Manipulation