داوران

داور گرامی با تشکر از همکاری شما با نشریه، خواهشمند است انجام داوری نشریه "بررسی‌های حسابداری و حسابرسی" را در پروفایل   Publons  خود ثبت کنید.

راهنمای ثبت نام در Publons

نام داور

سمت / سازمان

لینک اشتراک در پایگاه‌های بین‌لمللی

جواد  رضازاده

دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران.

https://publons.com/researcher/4319221/javad-rezazadeh/

سید کاظم ابراهیمی

گروه حسابداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

 

حمیده اثنی عشری

عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

 

احمد احمدپور

دانشگاه مازندران

 

آرمان احمدی زاد

استادیار مدیریت دانشگاه کردستان

 

رسول یاری فرد

دانشگاه هوهای، چین

 

هدی اسکندر

گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

علی آشتاب

دانشگاه ارومیه

https://publons.com/researcher/4901617/ali-ashtab/

وحید افتخاری

دانشجو دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

 

عباس افلاطونی

عضو هیات علمی، دانشگاه بوعلی سینا

https://publons.com/researcher/4857671/abbas-aflatooni/

محمد علی آقایی

دانشگاه تربیت مدرس

 

محمد ایمانی برندق

گروه حسابداری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

 

اسماعیل امیری

دانش آموخته دکتری حسابداری دانشگاه ماندران-بابلسر

https://publons.com/researcher/4041726/esmaeil-amiri/

جعفر باباجانی

دانشگاه علامه طباطبایی

 

یونس بادآور نهندی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

 

بهروز باقری

سازمان امور مالیاتی کشور

https://publons.com/researcher/4643656/behrouz-bagheri/

رسول برادران حسن زاده

دانشیار گروه حسابداری، دانشکدۀ مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

 

محمد برزگری دهج

دانشجوی دکتری حسابداری

 

سلمان بیک بشرویه

دکترای حسابداری دانشگاه تهران

 

امین بلوری

دکتری حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

 

بهمن بنی مهد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 

مهدی بهارمقدم

دانشیار حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

پریسا سادات بهبهانی نیا

استادیار گروه حسابداری دانشگاه الزهراء

 

پرویز پیری

دانشیارگروه حسابدری دانشگاه ارومیه

 

رضا پوراحمد

دکتری حسابداری دانشگاه تهران

 

امید پورحیدری

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

https://publons.com/researcher/2074023/omid-pourheidari/

یداله تاری وردی

استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران، ایران.

 

عبدالرضا تالانه

دانشیار دانشگاه آزاد فیروزکوه

 

آرش تحریری

هیئت علمی دانشگاه تهران

 

اسماعیل توکل نیا

استادیار حسابداری ، دانشگاه حضرت معصومه (س) ، قم، ایران.

 

فرزانه جلالی علی آیادی

دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه تهران

 

آزیتا جهانشاد

دانشیار، حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران

 

زهره حاجیها

گروه حسابداری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 

رضوان حجازی

استاد حسابداری دانشگاه الزهرا (س) ،گروه حسابداری ،تهران ، ایران

 

مهدی حیدری

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه ارومیه

 

محمد حسنی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، عضو هیأت علمی و مدیر گروه دکتری و کارشناسی ارشد حسابداری، حسابرسی و مدیریت مالی

 

وحید حسن بیگی

دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

 

امیرحسین حسین پور

دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت

 

شادی حسن زاده

حسابداری/ دانشگاه کردستان

 

سهراب حسین زاده

دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

رضا حصارزاده

دانشیار گروه حسابداری دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 

محمد حلاج

استادیار گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

 

عبداله خانی

دانشیار، رشته حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

 

ولی خدادادی

دانشیار،گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد وعلوم اجتماعی،دانشگاه شهید چمران اهواز،ایران.

 

احمد خدامی پور

دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

 

 

https://publons.com/researcher/4430237/ahmad-khodamipour/

فرشید خیر اللهی

گروه حسابداری -دانشکده حسابداری و مدیریت - دانشگاه رازی - کرمانشاه

 

شکر خواجوی

استاد، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

 

رضا داغانی

دانشگاه تربیت مدرس

 

حمزه دیدار

دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

 

https://publons.com/researcher/1974482/hamzeh-didar/

عباسعلی دریائی

استادیار حسابداری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین

 

مصطفی دُری سده

دانشجوی دکترای حسابداری - دانشگاه اصفهان

 

محسن دستگیر

استاد، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران. (بازنشسته در سال ۱۳۸۹). اکنون سرپرست دوره دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

 

داریوش دموری

عضو هیأت علمی دانشگاه یزد

 

علی رحمانی

دانشیار گروه حسابداری دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

 

https://publons.com/researcher/3113088/ali-rahmani/

نظام الدین رحیمیان

استادیار، حسابداری، گروه حسابرسی، مؤسسه آموزش عالی خاتم، تهران، ایران

 

محمدرضا رستمی

استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه الزهرا، تهران،

 

https://publons.com/researcher/4753721/mohammadreza-rostami/

محسن رشیدی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه لرستان

 

مهدی رضایی

دانشگاه خلیج فارس

 

جواد رضازاده

گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 

یاسر رضائی پیته نوئی

استادیار حسابداری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

 

محمد رمضان احمدی

عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

 

حسن زلقی

دانشگاه بوعلی سینا- همدان - گروه حسابداری -دانشیار

 

سحر سپاسی

استادیار حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

 

محمد حسین ستایش

هیات علمی دانشگاه شیراز

 

نرگس سرلک

دانشیار، حسابداری ، دانشگاه قم ، قم، ایران

 

سید مجتبی شفیع پور

دانشگاه تهران

 

مجید شهبازی

دکتری حسابداری دانشگاه تهران

 

فریده صدیقی

دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

 

رضا صفی خانی

دانشگاه شهید بهشتی

 

محمدحسین صفرزاده

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

مهدی صفری گرایلی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز

 

مصطفی عبدی

استادیار، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی روزبه، زنجان، ایران.

 

https://publons.com/researcher/2020988/mostafa-abdi/

محمد عبدزاده کنفی

دانشگاه تهران- دکتری تخصصی

 

محمدرضا عبدلی

دانشیار، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

 

مهدی عربی

گروه حسابداری، واحد ماهشهر، دانشگاه ازاد اسلامی، ماهشهر، ایران

 

محمد عرب مازار یزدی

دانشگاه شهید بهشتی

 

مسعود عزیزخانی

دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه استرلیا، کنبرا، استرالیا

https://publons.com/researcher/3174163/masoud-azizkhani/

احمد یعقوب نژاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

رضیه علی خانی

استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

 

محمد غواصی کناری

دانشجوی دکتری تخصصی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 

فرزاد غیور

عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

 

سعید فتحی

دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

 

https://publons.com/researcher/4078961/saeed-fathi/

حسین فخاری

هیات علمی /دانشگاه مازندران

 

حسین فخاری

دانشیار دانشگاه مازندران، بابلسر ایران

 

امید فرجی

استادیار حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

 

https://publons.com/researcher/4128634/omid-faraji/

داریوش فروغی

دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

 

https://publons.com/researcher/4908242/daruosh-foroghi/

علی فعال قیومی

مدیر کل -وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

محمد حسین قائمی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران

 

 مریم قدس حسن‌آباد

دانشجوی دکترای دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 

محمد کاشانی پور

دانشیار حسابداری، دانشگاه تهران،قم ، ایران.

 

مرتضی کاظم پور

دکتری حسابداری از دانشگاه تهران

 

مهدی کاظمی علوم

دکتری حسابداری و مدرس دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

یحیی کامیابی

دانشیار حسابداری دانشگاه مازندران

 

غلامرضا کردستانی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران

https://publons.com/researcher/4629189/gholamreza-kordestani/

غلامرضا کرمی

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 

غلامحسین گل ارضی

دانشگاه سمنان

 

حمیدرضا گنجی

استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

 

فاطمه محقق

دانشجوی دکتری پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

فخرالدین محمدرضائی

دانشگاه خوارزمی

 

حیدر محمدزاده سالطه

دانشیار حسابداری و مدیرگروه کارشناسی ارشد و دکتری حسابداری

 

حیدر محمدزاده سالطه

دانشیار و مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری حسابداری

 

زهره محمدی شاد

دانشجوی دکترا حسابداری/ دانشگاه تربیت مدرس

 

محمد مرادی

هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/3981595/mohammad-moradi/

مهدی مرادی

گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد-ایران

 

جواد مرادی

استادیار-دانشگاه شیراز

 

مهدی مران جوری

استادیار گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی ، چالوس، ایران

 

ایرج میرحسینی

دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

 

بیتا مشایخی

دانشیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/1841848/bita-mashayekhi/

شهناز مشایخ

دانشیار رشته حسابداری، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

 

https://publons.com/researcher/3808568/shahnaz-mashayekh/

سید محمد مشعشعی

استادیار گروه حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

 

مهدی مشکی میاوقی

دانشیار گروه حسابداری و مالی، دانشگاه پیام نور، رشت، ایران

 

محسن مطمئن

کارگزاری مفید

 

اسماعیل مظاهری

عضو هیئت علمی

 

وحید منتی

گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

 

غلامرضا منصورفر

دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه ارومیه

 

غلامحسین مهدوی

استاد دانشگاه شیراز

 

ساسان مهرانی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تهران

 

https://publons.com/researcher/4605592/sasan-mehrani/

محمدرضا مهربان پور

استادیار حسابداری گروه حسابداری دانشگاه تهران، پردیس فارابی

 

احمد ناصری

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

امین ناظمی

استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

https://publons.com/researcher/1822984/amin-nazemi/

مهدی ناظمی اردکانی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه یزد

 

منصور نخعی

دانشجوی دکتری

 

علیرضا نصیری

دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 

محمدرضا نیکبخت

دانشکده مدیریت - دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/3594395/mohammadreza-nikbakht/

جواد نیک کار

استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شرق

 

محمد نمازی

استاد ممتاز حسابداری دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/1422613/mohammad-namazi/

علی اکبر نونهال نهر

استادیار و مدیر گروه کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی بستان آباد

 

سید عباس هاشمی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

 

اعظم ولی زاده لاریجانی

گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی، دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران.

 

امیرسالار ونکی

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 

سهیل محمد حسن زاده

مربی- دکتری حسابداری دانشگاه تهران

soheilmhz@gmail.com