«بررسی‌های حسابداری و حسابرسی»، نشریه‌ای است با رویکرد علمی که با رسالت توسعه حسابداری در کشور، شناسایی مسائل حسابداری و حسابرسی سازمان‌های ایران و ارائه راهکار برای آن، مقاله‌های علمی در حوزه حسابداری را به صورت فصلنامه منتشر می‌کند. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند.

این نشریه رتبه برتر در حوزه حسابداری در سال 1392 با ضریب تاثیر 0.949 در پایگاه استنادی جهان اسلام است.

این نشریه جزو سه نشریه برتر سال 1393 در میان 692 نشریه جهان اسلام (ISC) است.

شماره جاری: دوره 26، شماره 3، 1398 

2. چالش‌ها و فرصت‌های تغییر گزارش حسابرس در ایران

صفحه 348-370

ندا جعفری نسب کرمانی؛ مهناز ملانظری؛ علی رحمانی


5. ماکیاولیسم، جهت‌گیری اخلاقی و گزارشگری مالی متقلبانه

صفحه 413-434

مسعود صادقیان؛ بهمن بنی مهد؛ حسین جهانگیرنیا؛ رضا غلامی جمکرانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی مدیر داخلی
شاپا چاپی
2645-8020
شاپا الکترونیکی
2645-8039