بررسی مقایسه ای تأثیر کوته‎بینی مدیریت و مدیریت سود بر بازده سهام

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد ـ مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 کارشناس‎ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی شواهد تجربی مدیریت کوته‎بین و ارتباط آن با فعالیت­های بازاریابی و تحقیق و توسعه می­پردازد و بازده کوتاه­مدت و بلندمدت شرکت­های با مدیریت کوته‎بین (شرکت­هایی که هزینۀ بازاریابی و تحقیق و توسعه را با هدف افزایش سود کاهش داده­اند) را ارزیابی می‎کند. این پژوهش با هدف بررسی توان بازار سرمایه در ارزیابی فعالیت­های بازاریابی و تحقیق و توسعۀ مرتبط با کوته‎بینی مدیران انجام گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی است و برای آزمون فرضیه­ها، از نمونه­ای شامل 78 شرکت پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال­های 1385 تا 1389 استفاده شده و برای محاسبۀ بازده آتی، بازده شرکت­ها تا سال 1390 ملاک بوده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کوته‎بینی مدیریت، اگرچه در کوتاه­مدت بازدهی مثبتی خواهد داشت، اما در بلندمدت بر بازده سهام شرکت اثر منفی می‎گذارد. همچنین مقایسۀ آثار کوته‎بینی مدیران و مدیریت سود بر بازده سهام حاکی از آن است که مدیریت کوته‎بین نسبت به مدیریت سود، پیامدهای منفی بیشتری برای شرکت دربردارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative investigation into the Effects of Management Myopia and Earnings Management on Stock Return

نویسندگان [English]

  • Javad Moradi 1
  • Hadi Bagheri 2
1 Assistant Prof., Faculty of Economic-Management and social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 MSc. in Accounting, Islamic Azad University-Marvdasht Branch, Iran
چکیده [English]

This study is an empirical investigation of myopic management and its short and long-term outcomes to examine the market ability in evaluating such activities for the firms which decreases marketing and R&D expenditures to increase their earnings. The methodology applied to this research is correlational and in order to test the research hypotheses, a sample including 78 firms accepted in Tehran Stock Exchange (TSE) from 2007 to 2011 (to calculate the prospect return of firms, stock return of 2012 is considered, too) is selected and examined. The results show that while myopic management has a short-term positive return, it has a great negative impact on firm's long-term return. Furthermore, regarding long-term outcomes, myopic management has more negative outcomes for long-term horizons in comparison with earnings management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cumulative stock return
  • Earnings management
  • management myopia
  • marketing expenditures
  • R & D Expenditures