نقش هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی سودها در خصوص پیش‌بینی سودهای آتی

نویسندگان

چکیده

یافته‌های بسیاری از تحقیقات مؤید آن است که سرمایه‌گذاران در تصمیمات سرمایه‌گذاری سود هموار و کم‌نوسان را ترجیح می‌دهند. در این راستا مدیران تلاش می‌کنند سود و نرخ رشد آن را هموارکنند. بر اساس یکی از طبقه‌بندی‌های انگیزه‌های مدیریت برای هموارسازی سود، مدیران یا به قصد تحریف اطلاعات و در جهت منافع خود و یا به قصد انتقال و گزارش اطلاعات محرمانه‌ی خود درباره‌ی سودهای آتی اقدام به هموارسازی سود می‌نمایند. این تحقیق برآن ‌است به بررسی انگیزه‌های مدیریت از هموارسازی سود در جامعه‌ی شرکت‌های پذیرفته‌شده‌ی بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. در این تحقیق هموارسازی سود با استفاده از همبستگی منفی بین تغییرات اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات سود ازپیش‌تعیین‌شده‌ی‌اختیاری 70 شرکت نمونه بین سال‌های 80-1376 اندازه‌گیری شده‌است. سپس با استفاده از مدل کولینز و همکاران که توسط تاکر و زارووین بسط داده‌شده‌است، ارتباط بین سودها و بازده‌های جاری و آتی با وارد کردن شاخص هموارسازی سود در مدل برای سال‌های 82-1380 بررسی شده‌است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که قیمت جاری سهام شرکت‌هایی که بیشتر اقدام به هموارسازی سود کرده‌اند، حاوی اطلاعات کمتری درباره‌ی سودها و جریان‌های نقدی آتی بوده‌است. بنابراین هموارسازی سود بیشتر به قصد تحریف و نه انتقال اطلاعات محرمانه‌ی مدیریت انجام شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of Income Smoothing on Information Content of Current Earnings about Predicting Future Earnings

نویسندگان [English]

  • Hamid Haghighat
  • Ehsan Raigan
چکیده [English]

The result of many researches show that investors prefer smoothed incomes. On this regard managers try to smooth income and its growing rate. On the base one classification of management incentives for income smoothing, managers smooth incomes either for purpose of garbling of information and their benefits or in order to transforming and reporting the insider information about future earnings. The purpose of this research is to investigate managers’ incentives from income smoothing in listed companies in Tehran Stock Exchange. In this research, income smoothing is measured by negative correlation changes in discretionary accruals and changes in pre-discretionary income using data during 1376-80. Then, by using the Collins et al model expanded by Tucker & Zarowin, the relationship between future earnings per share and current return entering income smoothing index in the model of 1380-82 is investigated. Results show that current stock price of companies’ which smooth in larger degree, contain lower information about future earnings. Therefore, income smoothing is mostly done in order to garbling not to convey insider management information

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings management
  • Future Earnings Response Coefficient (FERC)
  • Income Smoothing
  • Informativeness