موضوعات = موضوع های مربوط بررسی های حسابداری و حسابرسی
همبستگی ‌درون ‌صنعتی،تنوع سبد ‌سهامداران ‌عمده و هزینه سرمایه شرکت: نقش تعدیل‌گر حاکمیت ‌شرکتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1402

10.22059/acctgrev.2024.363044.1008847

زانیار سجادی؛ شادی حسن زاده


تحلیل محتوای جریان سیاست‌گذاری در حسابداری و ارائه رویکردی نوین در پرتو نظریه آشوب

دوره 30، شماره 4، 1402، صفحه 747-780

10.22059/acctgrev.2024.365218.1008857

معصومه کاظمی نوجه ده؛ علی اکبر نونهال نهر؛ حیدر محمدزاده سالطه


بررسی تأثیر هوش اخلاقی بر قضاوت حرفه‌ای حسابرسان

دوره 30، شماره 4، 1402، صفحه 781-797

10.22059/acctgrev.2023.341449.1008673

محمدرضا نیکبخت؛ امیر مسلمان عبدل آبادی؛ آرش سلیمانی فارسانی؛ ندا شاهین فرد


شکاف آموزش حسابداری و نیازهای حرفه: بررسی سرفصل‏‌های آموزشی با استفاده از روش تئوری داده‌‏بنیاد

دوره 30، شماره 3، 1402، صفحه 398-431

10.22059/acctgrev.2023.361926.1008836

اعظم بیک بشرویه؛ محمدرضا عباس زاده؛ محمود لاری دشت بیاض؛ مرتضی کرمی


طراحی مدل علل زمینه‌ای ایجادکننده حسابداری خلاقانه

دوره 30، شماره 3، 1402، صفحه 532-559

10.22059/acctgrev.2023.351110.1008751

فرزانه محمدی؛ مهدی صفری گرایلی؛ میثم عرب زاده؛ علی اکبر فرزین فر


فعالیت‌های بااهمیت پایداری و خلق ارزش: تطبیق معیارهای SASB در محیط‌ ایران

دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 209-238

10.22059/acctgrev.2023.352763.1008771

سمیرا جودی؛ غلامرضا منصورفر؛ سعید همایون؛ ذبیح اله رضایی


نقش فاکتور درماندگی مالی در توضیح سودآوری صرف ارزش و اندازه

دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 239-261

10.22059/acctgrev.2023.351045.1008757

محمد روحی؛ نگار خسروی‌پور؛ علی اسماعیل زاده


تأثیر سبک رهبری مدیر حسابرسی بر اثربخشی حسابرسی داخلی

دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 291-313

10.22059/acctgrev.2023.344927.1008697

مجتبی صفی‌پور افشار؛ احمدصادق سلطانی نژاد؛ ابراهیم سلطانی نژاد


وضعیت مدیریت استعداد و عملکرد حسابرسی در مؤسسه‌های حسابرسی

دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 311-340

10.22059/acctgrev.2023.344267.1008692

شهناز مشایخ؛ زهره حیدری؛ مهناز محمودخانی


بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به خروج از حرفه حسابرسی

دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 55-76

10.22059/acctgrev.2023.351047.1008758

شهرام عموزاد مهدیرجی؛ یداله تاری وردی؛ روح الله رجبی


شناسایی شاخص‌های گزارشگری یکپارچه در دانشگاه‏‌ها

دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 114-148

10.22059/acctgrev.2023.351165.1008752

فاطمه گرامی راد؛ مهناز ملانظری؛ علی رحمانی؛ سعید همایون