موضوعات = موضوع های مربوط بررسی های حسابداری و حسابرسی
تعداد مقالات: 16
1. الگوی سنجش قابلیت مقایسه صورت های مالی بر اساس تئوری ارزش گذاری نسبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

10.22059/acctgrev.2021.303909.1008382

قادر بابایی؛ عسگر پاک مرام؛ یونس بادآور نهندی؛ نادر رضایی


2. نقش نسبتهای مالی تصویری در پیش‌بینی ورشکستگی شرکتها با استفاده از مدل شبکه‌های عصبی کانولوشن و مقایسه آن با مدلهای سنتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

10.22059/acctgrev.2021.303960.1008384

عباسعلی حق پرست؛ علیرضا مومنی؛ عزیز گرد؛ فردین منصوری


3. حق‌الزحمه حسابرسی: شواهدی بیشتر از نقش اهرم‌های بدهی عملیاتی و مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1399

10.22059/acctgrev.2021.309728.1008429

محسن ایمنی؛ عباسعلی دریائی


4. قدرت مدیرعامل و بهره‌وری نیروی کار شرکت: آزمون تجربی نظریه تورنمنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1399

10.22059/acctgrev.2021.313035.1008461

دکتر یاسر رضائی پیته نوئی؛ محمد غلامرضاپور


5. مبانی و زمینه های ارزیابی اخلاقی حسابداران از تقلب: دیدگاه دین، فلسفه و محیط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1399

10.22059/acctgrev.2021.307816.1008419

نسیم شاه مرادی


6. تاثیر اندازه موسسه حسابرسی و رده سازمانی حسابرسان بر استدلال‌های اخلاقی حسابرسان مستقل در مراحل مختلف تئوری رشد اخلاقی کالبرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1399

10.22059/acctgrev.2021.313054.1008462

محمدحسین صفرزاده؛ محمد عرب مازار یزدی؛ عباس هوشمند کاشانی


7. تاثیر خودشیفتگی مدیران بر افشای اختیاری اطلاعات شرکت ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1399

10.22059/acctgrev.2021.307195.1008410

شهناز مشایخ؛ ملیحه حبیب زاده؛ محمود حسن زاده کوچو


8. نقش توانایی مدیران و هموارسازی سودهای تقسیمی در تغییر محتوای اطلاعاتی سودهای جاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1399

10.22059/acctgrev.2021.310925.1008441

محسن رشیدی؛ ابراهیم ابراهیمی


9. تحلیل ساختاری پیشران‌های موثر بر آینده گزارشگری شرکتی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1399

10.22059/acctgrev.2021.306707.1008405

مرتضی عدل زاده؛ جعفر باباجانی


10. شناسایی سنجه‌های غیر مالی با روش تحلیل تم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1399

10.22059/acctgrev.2021.313117.1008463

زهره میرمحمدی؛ عبدالرضا تالانه


11. الگویی برای نظارت مالی در شهرداریهای کلان‌شهرهای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1399

10.22059/acctgrev.2021.314944.1008480

رضا قنبریان علویجه؛ جعفر باباجانی؛ محمد تقی تقوی فرد


12. ویژگی های کمیته حسابرسی و خوانایی گزارش حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 فروردین 1400

10.22059/acctgrev.2021.303906.1008381

رضیه علی خانی؛ مهدی مران جوری؛ سمانه داوودی


13. بررسی رابطه شاخص مسئولیت پذیری اجتماعی با قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری در مراحل چرخه عمر شرکت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400

10.22059/acctgrev.2021.316824.1008493

رحیم بنابی قدیم؛ سید علی واعظ


14. الگوی عوامل مؤثر بر گزارش دهی داخلی تخلف‌های مالی با تأکید بر پدیده تماشاگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1400

10.22059/acctgrev.2021.300584.1008372

غلامرضاgholam reza کردستانیkordestani؛ حسین رجب دری


15. بررسی اثر تعدیل کننده توانایی مدیریت بر رابطه‌ی بین احساسات سرمایه‌گذاران و محافظه-کاری حسابداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1400

10.22059/acctgrev.2021.307335.1008411

یحیی کامیابی؛ امیر جوادی نیا


16. عوامل اثرگذار بر سوگیری حسابرسان مالیاتی در قضاوت های حرفه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1400

10.22059/acctgrev.2021.316569.1008492

محسن ابراهیمی؛ محمدرضا وطن پرست؛ فرزین رضایی؛ فاضل محمدی نوده