تعداد مقالات: 665
1. بررسی تأثیر معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد بر رضایت شغلی ازدیدگاه کارکنان شرکت‎های پذیرفته‌شده دربورس اوراق‌بهادار

دوره 18، شماره 63، بهار 1390، صفحه 1-20

منوچهر انصاری؛ حسین رحمانی یوشانلویی؛ محمود دانیالی ده حوض؛ ایوب مردانی


2. رابطه محافظه‌کاری و به‌هنگام بودن سود خالص با اندازه شرکت و اندازه مؤسسه حسابرسی

دوره 18، شماره 64، تابستان 1390، صفحه 1-18

حمید خالقی مقدم؛ مصطفی احمدخان بیگی


6. بررسی رابطه بین برخی مکانیزم‎های حاکمیت شرکتی با ارزش ایجاد شده برای صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی

دوره 19، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-16

10.22059/acctgrev.2012.29196

رسول برادران حسن زاده؛ یونس بادآور نهندی؛ قادر حسین بابایی


8. رابطه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و معیارهای سنّتی با ارزش افزوده بازار شرکت‎ها

دوره 20، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-18

10.22059/acctgrev.2013.35522

عبدالرضا اسعدی؛ احمد زنده‎دل؛ آزاده کیانی نژاد


11. بررسی رابطه بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-18

10.22059/acctgrev.2014.50780

علی ابراهیمی کردلر؛ زهره محمدی شاد