بررسی تأثیر معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد بر رضایت شغلی ازدیدگاه کارکنان شرکت‎های پذیرفته‌شده دربورس اوراق‌بهادار

نویسندگان

1 داتشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

2 استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سلماس، باشگاه پژوهشگران جوان، سلماس، ایران

3 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه، ایران

چکیده

: به‌تازگی، درباره این موضوع که معیارهای غیرمالی بر‎طرف‎کننده نواقص معیارهای مالی ارزیابی عملکرد هستند اتفاق‌نظر وجود دارد. بنابراین، معیارهای غیرمالی زمانی اثر بخش خواهند بود که نسبت به معیارهای مالی دارای اثرات متفاوتی باشند و این اثرات نسبت به معیارهای مالی، از درجه اهمیت بالایی برخوردار باشند. در این پژوهش که از نوع توصیفی از شاخه پیمایشی است، فرض می‌شود استفاده از معیارهای ارزیابی‌عملکرد بر رضایت‌شغلی کارکنان تأثیر می‌گذارد. این تأثیر زمانی به‌وجود می‌آید که کارکنان به مطلوبیت رویه‎های ارزیابی عملکرد و صداقت رؤسا اعتقاد داشته باشند. برمبنای 87 نمونه انتخابی به روش طبقه‎بندی، نتایج پژوهش مؤید این است که به‌کارگیری معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد بر رضایت شغلی تأثیر می‎گذارد و اثرات معیارهای غیرمالی بر رضایت شغلی تفاوت چندانی با به‌کارگیری معیارهای مالی نخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of the Affection of Financial and non Financial Factors in Performance Assessment of Job Satisfaction in the View Point of Personnel of Accepted Companies in the Iranian Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Manochehr Ansari 1
  • Hossein Rahmany Youshanlouei 2
  • Mahmoud Mahmoud Danialei Dehhoz 3
  • Ayuob Mardani 3
چکیده [English]

In recent days it has a consensus on this point that non financial factors can cover defects of financial factors in performance assessment. So, non financial factors are effective when they have different outcomes and these effects having higher level of importance than financial factors. In this research, descriptive analysis in survey type is used and it’s assumed that using performance assessment factors affect on personnel job satisfaction. This affection is useful when staff believe on the quality of performance assessment processes and managers’ trustiness. On the basis of 87 selected sample by means of classification method, the results of this research show that using financial and non financial factors for performance assessment is effective on job satisfaction. Another outcome is that effects of non financial factors on job satisfaction have not any differences than financial factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Factors and Nonfinancial Factors
  • Job satisfaction
  • Performance Assessment Processes Fairness
  • Trust Managers