کلیدواژه‌ها = اقلام تعهدی
مقایسه توانایی جریان‌های نقدی واقلام تعهدی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی

دوره 16، شماره 2، آذر 1388

سیدحیدر میرفخرالدینی؛ محمود معین‌الدین؛ علیرضا ابراهیم‌پور


رابطه کیفیت سود وسود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 16، شماره 2، تیر 1388

سیدحسین علوی طبری؛ ویدا مجتهدزاده؛ غلامرضا سلیمانی امیری؛ یلدا عاملی


رابطه کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه در ایران

دوره 15، شماره 4، اسفند 1387

امیر رسائیان؛ ‌وحید حسینی


کیفیت سود و بازده سهام شرکت‌ها

دوره 15، شماره 3، آذر 1387

محمد‌ حسین ‌قائمی؛ علی ‌جمال ‌لیوانی؛ سجاد ‌ده ‌بزرگی


تفکیک سود و پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی

دوره 14، شماره 3، اسفند 1386

محمد عرب مازار یزدی؛ محمد حسین صفرزاده