کلیدواژه‌ها = اقلام تعهدی
تعداد مقالات: 14
2. اثر جایگاه مالی بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 127-146

10.22059/acctgrev.2017.61847

محمدرضا مهربان پور؛ محمد ندیری؛ محمد جندقی قمی


6. مقایسه توانایی جریان‌های نقدی واقلام تعهدی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی

دوره 16، شماره 2، پاییز 1388

سیدحیدر میرفخرالدینی؛ محمود معین‌الدین؛ علیرضا ابراهیم‌پور


9. رابطه کیفیت سود وسود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 16، شماره 2، تابستان 1388

سیدحسین علوی طبری؛ ویدا مجتهدزاده؛ غلامرضا سلیمانی امیری؛ یلدا عاملی


10. رابطه کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه در ایران

دوره 15، شماره 4، زمستان 1387

امیر رسائیان؛ ‌وحید حسینی


11. کیفیت سود و بازده سهام شرکت‌ها

دوره 15، شماره 3، پاییز 1387

محمد‌ حسین ‌قائمی؛ علی ‌جمال ‌لیوانی؛ سجاد ‌ده ‌بزرگی


13. تفکیک سود و پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی

دوره 14، شماره 3، زمستان 1386

محمد عرب مازار یزدی؛ محمد حسین صفرزاده