تفکیک سود و پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی

نویسندگان

چکیده

این مقاله به بررسی تفکیک سود در پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی بر روی نمونه‌ای متشکل از 41 شرکت پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1384- 1376 می‌پردازد. متدولوژی بکار گرفته شده در تحقیق، داده‌ها تلفیقی بوده که در تحقیق العطار و حسین (2004) بکار رفته است.
در مدل پیش‌بینی جریان‌های نقدی استفاده شده در این تحقیق، سودها به دو جزء نقدی و تعهدی تفکیک شده و مشخص شد اجزای سود، اطلاعات متفاوتی در خصوص جریان‌های نقدی آتی منعکس می‌نمایند. به‌علاوه، جزء تعهدی به 5 جزء تفکیک شده، توانایی مدل در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه نشان می‌دهد با تفکیک جزء تعهدی به اجزاء بیشتر، توان توضیح‌دهندگی مدل در پیش‌بینی جریان‌های نقدی بهبود می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This article examines the disaggregating of earnings on predicting future operating cash flows in the firms listed in Tehran Stock Exchange. Our sample is 41 firms during the period of 1376-1384 (Iranian calendar). Specifically, our analysis is based on the panel data regression framework employed by Al-Attar and Hussain (2004).
We develop a model for cash flow prediction that decomposes earnings into cash and accrual components. We find that earnings components do reflect better information relating to future cash flows. Furthemor we also decompose accruals into five components and investigate the ability of model to predict future cash flows. We find that the disaggregating can generate superior explanatory power in regard to future cash flows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accruals
  • earnings
  • Operating Cash Flows
  • panel data