بررسی واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به جنبه‌های ‌سرمایه‌گذاری اقلام تعهدی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، ایران

چکیده

یکی از مفروضات بازار سرمایه کارا این است که سرمایه‎گذاران به‎طور منطقی به اطلاعات جدید واکنش نشان می‌دهند، اما یافته‌های تجربی نشان می‌دهد نوع واکنش افراد به اطلاعات منتشره متفاوت است و در برخی موارد واکنش آن‎ها به اطلاعات جدید کاملاً منطقی نیست. به‎عبارت دیگر افراد تحت تأثیر عوامل روانشناختی و رفتاری، نسبت به اطلاعات جدید واکنش‌های متفاوتی نشان می‌دهند و باعث ناهنجاری‌هایی از جمله افزایش بیش از حد یا کم-تر از حد قیمت‌ها می‌شوند. هدف این پژوهش، بررسی واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به اقلام تعهدی است که موجب اقلام تعهدی خلاف قاعده در بازار می‌شود. جامعه‎ی آماری پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1378-1386 است. نتایج به‎دست آمده بیانگر آن است در بازار سرمایه ایران، اقلام تعهدی خلاف قاعده وجود دارد که وابسته به اطلاعات سرمایه‌گذاری شامل در اقلام تعهدی بوده است. همچنین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به اقلام تعهدی واکنش بیش از اندازه نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigating Response of Investors to Aspect of Accruals, Investment

نویسندگان [English]

  • Hanid Haghighat 1
  • Aliakbar Iranshahi 2
1
2
چکیده [English]

One of the efficient capital market assumptions is that rational investors react to new information, but experimental results indicate that the type of reaction to new information published is different and in some cases is not completely rational. In other words, people affected by psychological and behavioral factors may show different reactions and cause some abnormalities, including increased too much or less than is price. The purpose of this study was to evaluate the reaction of investors to Accruals which is creating Accrual anomaly in market. The statistical study included all the accepted companies in Tehran Stock Exchange for during the period 1999-2007. collectively we conclude that in the market there is Accrual anomaly and these resualt support the view that the accrual anomaly is attributable to the fundamental investment information contained in accruals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accrual anomaly
  • Accruals
  • Investment
  • reaction of investors