دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 329527، آذر 1389 (61 بررسی‌‌‌های حسابداری و حسابرسی) 
رابطه بین کیفیت حسابرس و قابلیت اتکای اقلام تعهدی

علی اکبر نونهال نهر؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ یعقوب‎پورکریم پورکریم