بررسی رابطه معیارهای حسابداری و اقتصادی عملکرد با ارزش شرکت‎ها در صنایع سیمان و پتروشیمی بورس تهران

نویسندگان

1 دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران، ایران

2 دکترای حسابداری، استادیار وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

معیار اصلی خلق ارزش در بنگاه‎های اقتصادی از دیدگاه حسابداری مدیریت اندازه و تداوم سود باقی‎مانده است که در قالب ارزش افزوده اقتصادی اندازه‎گیری می‎شود. از مشکلات اصلی استفاده از معیار ارزش افزوده اقتصادی در ایران، کمبود تعداد مشاهدات است. از روش‎های آماری رایج برای برطرف نمودن محدودیت فوق تکنیک بوت استرپینگ است که در این مقاله با استفاده از رگرسیون بوت‎استرپ به مقایسه و بررسی تأثیر معیارهای حسابداری و اقتصادی در ارزیابی عملکرد شرکت‎های صنایع سیمان و پتروشیمی حاضر در بورس تهران طی سال‎های1378-1387 پرداخته شده است. نتایج بیانگر برتری معیارهای اقتصادی در مقایسه با معیارهای حسابداری و ناکافی بودن معیارهای حسابداری در ارزیابی عملکرد شرکت‎ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of Relationship between Accounting and Economical Performance Measures with Market Value of Companies in Cement and Petrochimical Industries in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ahmad Pouyanfar 1
  • Farzin Rezaee 2
  • Shahla Safabakhsh 3
چکیده [English]

The main measure for creating value in enterprises from the viewpoint of managerial accounting is the size and continuity of residual income, which measured in the form of economic value added. The problem in the use of economic value added measure in Tehran Stock Exchange is the number of low observations. This study employs pooled Bootstrap regression on the cross sectional data of 23 cement and petrochemical companies listed in the TSE over the period 1378 – 1387 to examine whether EVA® or the traditional accounting-based measures are associated more strongly with stock returns. Empirical results indicate that the relative information contents of the economic measures are greater than that of earnings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bootstrap
  • Economic Value Added
  • Net operating profit
  • Performance Evaluation