بررسی مقایسه ای توانایی پیش بینی اطلاعات صورت جریان وجوه نقد به روش مستقیم و روش غیر مستقیم

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشگاه تهران

چکیده

تأثیر روش ارائه جریان‌های نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی (روش مستقیم و روش غیرمستقیم) بر توانایی پیش بینی جریان‌های نقدی آتی از موضوعاتی است که تحقیقات زیادی را در ادبیات مالی موجب شده است. هدف از این تحقیق، تعیین این موضوع است که 1) آیا روش ارائه اطلاعات جریان‌های نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی اثر مهم و معنی داری بر توانایی پیش بینی آن می‌گذارد؟ 2) آیا اطلاعات ناخالص دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی نسبت به اطلاعات خالص دارای توانایی پیش بینی بالاتری هستند؟
نتایج این بررسی با توجه به داده‌های جمع آوری شده از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 1380تا پایان 1386 نشان داد که ارائه اطلاعات جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی به روش مستقیم از توانایی پیش بینی بیشتری در مقایسه با روش غیرمستقیم برخوردار می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Review of Predictive Ability of Direct and Indirect Methods Cash Flow Information

نویسندگان [English]

  • Omid Pourheydari 1
  • Mahdi Nazemi Ardakani
  • Amir Mohammadi 2
1
2
چکیده [English]

This research examines the usefulness of direct method cash flow information; in particular, whether the direct method leads to more accurate predictions of future operating cash flows than the indirect method. The contributions of this research are in tow areas. First, we study whether the direct method is empirically superior to the indirect method in predicting future cash flows. Second, we provide evidences that information about the gross amounts of cash receipts and cash payments is more relevant than information about the net amounts of cash receipts and payments. Our results, based on yearly and pooled models, suggest that direct method information has a higher predictive ability than indirect method information in Tehran stock exchange (TSE) during 1380-1386.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accruals
  • Direct method
  • Indirect method
  • Statement of cash flows