نویسنده = کرمی، غلامرضا کرمی
تعداد مقالات: 12
1. توسعه مدل بنیش با ترکیب شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه‌سازی حرکت تجمعی ذرات برای پیش‌بینی دستکاری سود

دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 615-638

حسین عسگری آلوج؛ محمدرضا نیک بخت؛ غلامرضا کرمی کرمی؛ منصور مؤمنی


2. تدوین مدل گزارشگری حسابداری تورمی در ایران

دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 105-124

غلامرضا کرمی؛ کامران تاجیک


3. بررسی برخی معیارهای کیفیت سود حسابداری در چرخه‌های تجاری

دوره 20، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 93-112

غلامرضا کرمی؛ وحید افتخاری


4. راهبری شرکتی و ارزشیابی شرکت: مدلی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 18، شماره 64، تابستان 1390، صفحه 129-150

غلامرضا کرمی؛ سلمان بیک بشرویه


5. تأثیر چرخه‌ی عمر شرکت و محافظه‌کاری بر ارزش شرکت

دوره 17، شماره 1، تابستان 1389

غلامرضا کرمی؛ حامد عمرانی


7. بررسی روابط خطی و غیرخطی بین نسبت‌های مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 4، زمستان 1385

غلامرضا کرمی؛ محمد تقی مرادی؛ فریدون مرادی؛ آرمیتا مصلی نژاد


11. استفاده از اطلاعات تاریخی مالی و غیر مالی جهت تفکیک شرکت های موفق از ناموفق

دوره 11، شماره 4، زمستان 1383

دکتر ساسان مهرانی؛ دکرت کاوه مهرانی؛ غلامرضا کرمی