بررسی رابطه بین مالکین نهادی و محتوای اطلاعاتی سود

نویسنده

دانشکده مدیریت

چکیده

مالکین (سرمایه‌گذاران) نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت‌ها از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکت‌های سرمایه پذیر برخوردار بوده‌ و می‌توانند رویه‌های‌ آنها را تحت ‌تأثیر قرار دهند. آنها منابعی برای نفوذ و نظارت بر مدیران دارند، اما اینکه آیا واقعاً از قدرت و منابع خود برای نظارت استفاده می‌کنند و بر مدیران فشار می‌آورند، سوالی تجربی است. تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظارتی سرمایه‌گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر محتوای اطلاعاتی سود گزارش‌ شده تأثیر دارد، صورت پذیرفته است. در این تحقیق، نگرش‌های مختلف (یعنی فرضیه نظارت فعال و فرضیه منافع شخصی) در مورد سرمایه‌گذاران نهادی مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون ارتباط بین محتوای اطلاعاتی سود شرکت و مالکیت نهادی از دو مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق، تعداد مالکیت نهادی سبب ارتقای محتوای اطلاعاتی سود شرکت نمی‌شود و ممکن است آن را تنزل نیز ببخشد، حال آن که سطح مالکیت نهادی محتوای اطلاعاتی سود را کاهش نمی‌دهد بلکه امکان دارد سبب افزایش آن نیز شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Institutional Investors and Earnings Informativeness

نویسنده [English]

  • Gholamreza Karami
چکیده [English]

Investment institutions with substantial shareholdings in a firm have the resources and incentives to monitor and influence management decisions. Whether the institutions actually monitor and exert pressure on managers is an empirical question.This study is designed to provide insights into the monitoring role of institutional investors by examining whether institutional ownership affects the informativeness of reported earnings. In this study, different hypothesis (active Monitoring Hypothesis & private benefits Hypothesis) in relation to institutional investors, are tested. two multifold linear regressions analysis is used to test the relation between corporate Earnings informativeness and institutional ownership.
The results demonstrate significant evidence of a positive association between percent of institutional stock ownership and Earnings informativeness and approve Effective Monitoring Hypothesis. In addition, the number of institutional ownership dose not improve Earnings informativeness and decreases it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active Monitoning Hypothesis
  • Earnings informativeness
  • Institutional Ownership
  • Private Benefits Hypothesis