بررسی رابطه جریان های نقد عملیاتی. سود عملیاتی و ارزش افزوده اقتصادی با ثروت ایجاد شده برای سهام داران

نویسندگان

چکیده

امروزه سرمایه گذاران. اعتبار دهندگان و مدیران در جستجوی شاخصی به موقع و قابل اتکاء برای اندازه گیری ثروت سهام داران هستند. با بهره گیری از چنین شاخصی. سرمایه گذاران درباره فروش و یا نگهداری سهام اعتبار دهندگان درباره میزان امنیت سرمایه گذاری خود و مدیران درباره عملکرد خود و بخش های مختلف شرکت قضاوت خواهند کرد.
این مقاله بر آن است تا بررسی رابطه جریان های نقد عملیاتی سود عملیاتی و ارزش افزوده اقتصادی با ثروت ایجاد شده برای سهام داران میزان اعتبار این شاخص ها را در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی کند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. eva شاخص بهتری برای پیش بینی CSV بوده و قادر است به سهام داران نشان دهد مدیریت تا چه حد در ثروت آن ها دخیل بوده است. از دیگر نتایج این تحقیق می توان به این مطلب اشاره کرد که شاخص های حسابداری که تا به امروز مورد استفاده قرار گرفته اند. ناکافی هستند و در برابر چالش های رو به افزای بازارهای سرمایه و مالکان مقاوم نخواهند بود و EVA شاخصی است که می تواند جایگزین سایر شاخص ها برای ارزیابی مدیریت در زمینه نیل به هدف اصلی که همانا حداکثر کردن ثروت سهام داران است. شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Nowadays, Investors, creditors, and managers need reliable and updated index to measure the stockholders’ wealth.
Having used these indexes, investors can decide on selling or keeping their shares, and creditor can analyze the risk of their investment and security. In addition, managers will be able to measure the performance of their companies.
In order to evaluate the validity of this kind of indexes at Tehran’s stock exchange, this research intends to investigate the relation between “created shareholder value added” on one hand and operational cash flow, operational profit, and economic value on the other hand.
Results of this research show that in those listed companies at Tehran’s stock exchange, the Eva (Economic Value Added) index is more reliable to forecast the created shareholder value, it Also shows shareholders how much role or influence has management had in their added wealth.
Generally, this research shows that the traditional accounting indexes are inadequate and cannot satisfy the investment markets and shareholders requirements. EVA is an index that is more useful to assess the management in terms of maximizing shareholder’s wealth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment Model Of Accounting indexes
  • Capital Cost
  • Created shareholder value
  • Economic Value Added
  • Indexes of Performance Assessment