کلیدواژه‌ها = عدم تقارن اطلاعاتی
الگوی سنجش قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر اساس تئوری ارزش‌گذاری نسبی

دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 546-580

10.22059/acctgrev.2021.80473

قادر بابایی؛ عسگر پاک مرام؛ یونس بادآور نهندی؛ نادر رضایی


رابطه مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام در ایران

دوره 17، شماره 3، آذر 1389

علی رحمانی؛ سید علی حسینی؛ نرگس رضا پور


کیفیت اقلام تعهدی و مانده وجه نقد

دوره 16، شماره 3، مهر 1388

حسین فخاری؛ سید روح الله تقوی