بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرارگرفته است. از جمله اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت‌ها، اعلان سود برآوردی هر سهم برای سال مالی آینده است. در این پژوهش وجود سطح عدم تقارن اطلاعاتی و تاثیر آن بر روی قیمت سهام وحجم مبادلات در 21 روز قبل و بعد از اعلان سود برآوردی هرسهم مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق، متشکل از 121 مورد اعلان سود برآوردی شرکت‌ها در طول سال‌های 1383 ـ 1381 است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که در طی دوره مورد مطالعه، عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران بین سرمایه‌گذاران وجود داشته و این امر در دوره‌های قبل از اعلان سود به مراتب بیشتر از دوره‌های پس از اعلان سود است. هم‌چنین مشخص شد که عدم تقارن اطلاعاتی با حجم مبادلات و قیمت سهام مرتبط بوده است به طوری که در دوره قبل از اعلان سود حجم مبادلات افزایش یافته و قیمت سهام شرکت‌ها نیز دچار نوسان شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this article, we study role of accounting information in decreasing of information asymmetry in Tehran Stock Exchange (TSE). Predicted Earning per Share (PEPS) announcement is a type of information that listed companies publish. This paper studies existence of information asymmetric and its effect on stock prices and trading volume 21 days before 21 days after PEPS announcements. Our samples are 121 PEPS announcement in 1381-1383 period. The results show that information asymmetric was been in theat period and its level in the period before announcement was higher than announcement. Also, we found information asymmetry was related to trading volume and stock price, so before the announcement, trading volume was increased and stock price was fluctuated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bid ask Price
  • Bid ask Price Spread
  • Earnings Announcement
  • Information Asymmetry