نویسنده = کرمی Karami، غلامرضا Gholamreza
تعداد مقالات: 13
1. تحلیل SWOT برای حرفه حسابرسی مستقل در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1399

10.22059/acctgrev.2020.290832.1008290

محمدرضا مهربان پور؛ غلامرضا Gholamreza کرمی Karami؛ محمد جندقی قمی


3. تدوین مدل گزارشگری حسابداری تورمی در ایران

دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 105-124

10.22059/acctgrev.2015.53670

غلامرضا کرمی؛ کامران تاجیک


4. بررسی برخی معیارهای کیفیت سود حسابداری در چرخه‌های تجاری

دوره 20، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 93-112

10.22059/acctgrev.2014.36591

غلامرضا کرمی؛ وحید افتخاری


5. راهبری شرکتی و ارزشیابی شرکت: مدلی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 18، شماره 64، تابستان 1390، صفحه 129-150

غلامرضا کرمی؛ سلمان بیک بشرویه


6. تأثیر چرخه‌ی عمر شرکت و محافظه‌کاری بر ارزش شرکت

دوره 17، شماره 1، تابستان 1389

غلامرضا کرمی؛ حامد عمرانی


8. بررسی روابط خطی و غیرخطی بین نسبت‌های مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 4، زمستان 1385

غلامرضا کرمی؛ محمد تقی مرادی؛ فریدون مرادی؛ آرمیتا مصلی نژاد


12. استفاده از اطلاعات تاریخی مالی و غیر مالی جهت تفکیک شرکت های موفق از ناموفق

دوره 11، شماره 4، زمستان 1383

دکتر ساسان مهرانی؛ دکرت کاوه مهرانی؛ غلامرضا کرمی