نویسنده = غلامرضا کرمی
بررسی شواهد تجربی چسبندگی موجودی‌ها

دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 504-518

10.22059/acctgrev.2022.89476

غلامرضا کرمی؛ سلمان بیک بشرویه؛ زهرا طاهری


تحلیل SWOT برای حرفه حسابرسی مستقل در ایران

دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 359-397

10.22059/acctgrev.2020.290832.1008290

محمدرضا مهربان پور؛ غلامرضا کرمی؛ محمد جندقی قمی


تدوین مدل گزارشگری حسابداری تورمی در ایران

دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 105-124

10.22059/acctgrev.2015.53670

غلامرضا کرمی؛ کامران تاجیک


راهبری شرکتی و ارزشیابی شرکت: مدلی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 18، شماره 64، شهریور 1390، صفحه 129-150

غلامرضا کرمی؛ سلمان بیک بشرویه


تأثیر چرخه‌ی عمر شرکت و محافظه‌کاری بر ارزش شرکت

دوره 17، شماره 1، شهریور 1389

غلامرضا کرمی؛ حامد عمرانی


بررسی روابط خطی و غیرخطی بین نسبت‌های مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 4، اسفند 1385

غلامرضا کرمی؛ محمد تقی مرادی؛ فریدون مرادی؛ آرمیتا مصلی نژاد


استفاده از اطلاعات تاریخی مالی و غیر مالی جهت تفکیک شرکت های موفق از ناموفق

دوره 11، شماره 4، دی 1383

دکتر ساسان مهرانی؛ دکرت کاوه مهرانی؛ غلامرضا کرمی