کلیدواژه‌ها = کیفیت گزارشگری مالی
تعداد مقالات: 9
2. بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی

دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 457-478

وجیهه بذرافشان؛ آمنه بذرافشان؛ مهدی صالحی


3. تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی: رویکرد یکپارچه

دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 433-455

محمدرضا نیکبخت؛ مصطفی احمدخان بیگی


7. کیفیت اقلام تعهدی و مانده وجه نقد

دوره 16، شماره 3، پاییز 1388

حسین فخاری؛ سید روح الله تقوی