کلیدواژه‌ها = کیفیت گزارشگری مالی
چرخش مدیر حسابرسی داخلی؛ کیفیت گزارشگری مالی و زمان رسیدگی حسابرس مستقل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1402

10.22059/acctgrev.2023.345880.1008707

اعظم ولی زاده لاریجانی؛ فهیمه حسنی


بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی

دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 457-478

10.22059/acctgrev.2019.268759.1008035

وجیهه بذرافشان؛ آمنه بذرافشان؛ مهدی صالحی


کیفیت اقلام تعهدی و مانده وجه نقد

دوره 16، شماره 3، مهر 1388

حسین فخاری؛ سید روح الله تقوی