بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تعداد حسابداران آموزش دیده در واحدهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده

چکیده

در این مقاله نتایج رابطه بین استخدام تعداد بیشتر حسابداران آموزش دیده و کیفیت گزارشگری مالی (اعم از صورتهای مالی، گزارش هیأت مدیره به مجموع عمومی صاحبان سهام و یادداشت های پیوست صورت های مالی به همراه گزارش حسابرسی) برشته تحریر درآمده است. انجام این پژوهش به منظور ارزیابی نتایج سیستم آموزش دانشگاهی ایران در رابطه با تربیت حسابداران واجد شرایط، مشابه تحقیقاتی است که توسط Parry and Groves در سال 1990 در بنگلادش و Abayo and Roberts در سال 1993 در تانزانیا انجام گرفته است. در این پژوهش گزارش های مالی مورد بررسی از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردیده اند. نتایج بدست آمده در این پژوهش همانند نتایج بدست آمده توسط سایر محققین در کشورهای فوق الذکر نشان می دهد که شواهدی دال بر کیفیت برتر سیستم گزارشگری مالی در شرکت هایی که از حسابداران آموزش دیده بیشتری استفاده می کنند، نسبت به سایر شرکت ها،‌ وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study reports the relation between the number of trained accountants hired by a firm and the qaulity of its financial reports
including financial statements and the related disclosures, reports to the board of directors, and the audit report. The objective of
the study was to evaluate the impact of number of trained accountants employed in a firm on quality of financial reports.
This research replicates two similar studies one undertaken by


Parry and Groves (1990) in Bangladesh and the other by Abayo and Roberts (1993) in Tanzania. The results obtained in this study
showed no relationship between the quality of financial reporting in compaines that employ more highly trained accountants and
those that do not. This evidence was consistent with the results of
prior studies. Thus, the number of trained accountants do not intluence the quality of financial reporting.