دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، 1397 
8. مروری بر پژوهش‌های حسابرسی در ایران

صفحه 159-179

10.22059/acctgrev.2018.248795.1007782

سمیرا ناطقی؛ کاوه مهرانی؛ دکتر آرش تحریری