دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، 1397 
3. خطای حسابرسی: تأخیر در گزارش حسابرسی و نقش تعدیل‎گر مالکیت خانوادگی

صفحه 51-70

فخرالدین محمدرضائی؛ محسن تنانی؛ ابوالفضل علی آبادی


7. شناسایی عناصر کلیدی حسابرسی داخلی

صفحه 135-158

بیتا مشایخی؛ عالمه یزدانیان


8. مروری بر پژوهش‌های حسابرسی در ایران

صفحه 159-179

سمیرا ناطقی؛ کاوه مهرانی؛ دکتر آرش تحریری