دوره و شماره: دوره 26، شماره 3، 1398 
ماکیاولیسم، جهت‌گیری اخلاقی و گزارشگری مالی متقلبانه

صفحه 413-434

10.22059/acctgrev.2019.274381.1008100

مسعود صادقیان؛ بهمن بنی مهد؛ حسین جهانگیرنیا؛ رضا غلامی جمکرانی