دوره و شماره: دوره 20، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-132 
4. بررسی تأثیر نوسانات دارایی‎های جایگزین سهام بر شاخص قیمت سهام

صفحه 53-76

10.22059/acctgrev.2013.35518

مهدیه رضاقلی‎زاده؛ کاظم یاوری؛ بهرام سحابی؛ علی صالح‎آبادی


7. بررسی تأثیر فرصت¬های رشد در ارزش‎گذاری جریان نقدی آزاد

صفحه 113-132

10.22059/acctgrev.2013.35521

محمود یحیی‎زاده‎فر؛ شهاب‎الدین شمس؛ مجتبی پاکدین امیری