دوره و شماره: دوره 18، شماره 64 - شماره پیاپی 726295، شهریور 1390، صفحه 1-200 (بررسی‌های حسابداری و حسابرسی) 
محافظه‌کاری و محتوای اطلاعاتی اقلام صورت‌های مالی

صفحه 57-72

علی رحمانی؛ حمیده اثنی عشری؛ ، اعظم ولی زاده لاریجانی