بررسی رابطه بین استراتژی افزایش سود و ضریب واکنش سود، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده

دانشیار حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطه‌ی بین استراتژی افزایش سود و ضریب واکنش سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. جهت انجام پژوهش 95 شرکت از شرکت-های فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1380 الی 1387 به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شد و از نرم‌افزار SPSS جهت برازش مدل رگرسیونی استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین استراتژی افزایش سود و ضریب واکنش سود رابطه معناداری وجود دارد. به‌عبارت دیگر شرکت-های با استراتژی افزایش درآمد، نسبت به شرکت‌های با استراتژی کاهش هزینه، ضریب واکنش سود بزرگ‌تری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation Relation between Revenue Growth Sustained earnings with, Earnings response coefficients

نویسنده [English]

  • kambiz korani
چکیده [English]

This study investigates the relation between earnings growth supported by revenue growth and earnings response coefficient in firms listed with Tehran stock exchange. To test these hypotheses we use multiple regressions for which 95 sample firms over the period from 1380 to 1387 are selected. SPSS software is applied to estimate regressions models.
The findings are indicative of significant relation between earnings growth supported by revenue growth and earnings response coefficient. On the other hand firms pursuing revenue reduction strategy have larger earning response coefficient than those following cost-reduction strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • earnings
  • ERC
  • Revenue Growth