محافظه‌کاری و محتوای اطلاعاتی اقلام صورت‌های مالی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش رابطه بین محافظه‌کاری و محتوای اطلاعاتی سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. به‌منظور اندازه‌گیری محافظه‌کاری از سه مدل باسو 1997، بال و شیوا کومار 2005 و بال، کوتاری و رابین 2000 و به‌منظور اندازه‌گیری محتوای اطلاعاتی از مدل استون و هریس 1991 استفاده شده است. نمونه مورد بررسی در این پژوهش شامل 131 شرکت در دوره 1380-1388 است.
یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که سود خالص شرکت‌ها به‌ طور کلی محافظه‌کارانه بوده و این محافظه‌کاری از محتوای اطلاعاتی سود خالص می‌کاهد. همچنین به‌کارگیری ویژگی محافظه‌کاری در تهیه اطلاعات حسابداری به کسب بازده بیشتر برای سرمایه‌گذاران منجر نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conservatism and information content of financial statements items

نویسندگان [English]

  • Ali Rahmani 1
  • Hamideh Asna Ashri 2
  • Azam Valizadeh Larijani 2
چکیده [English]

In this research we examined the relationship between conservatism and information content of accounting earnings in 131 firms, listed on Tehran Stock Exchange (TSE) during years 2002 to2010. Conservatism is measured by using three models including Basu (1997), Ball and Shiva Kumar (2005) and Ball, Kothari and Robin (2000) models. Information content is measured by Easton and Harris (1991) model.
Research Findings show that firms accounting earnings are conservative and it decreases the information content of accounting earnings. Also conservatism has not leaded to more returns to investors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting earnings
  • Conservatism
  • Information Content
  • Stock Returns