کلیدواژه‌ها = حسابرسی
وضعیت مدیریت استعداد و عملکرد حسابرسی در مؤسسه‌های حسابرسی

دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 311-340

10.22059/acctgrev.2023.344267.1008692

شهناز مشایخ؛ زهره حیدری؛ مهناز محمودخانی


مروری بر پژوهش‌های حسابرسی در ایران

دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 159-179

10.22059/acctgrev.2018.248795.1007782

سمیرا ناطقی؛ کاوه مهرانی؛ دکتر آرش تحریری


سودمندی اقلام صورت‌های مالی در پیش‌بینی زمان لازم برای حسابرسی شرکت

دوره 13، شماره 2، شهریور 1385

محمد کاشانی پور؛ حسین فخاری؛ مراد علی حمزه لی