کلیدواژه‌ها = هموارسازی سود
تعداد مقالات: 9
9. تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1382

دکتر محمدحسین قائمی؛ دکتر محمود قیطاسوند؛ محمود توجکلی