بررسی انگیزه‌های هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی انگیزه‌های مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به منظور هموارسازی سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری است. انگیزهای مورد بررسی شامل اندازه شرکت، مالیات بردرآمد، نسبت بدهی به کل دارایی‌ها (قرار دادهای بدهی)، انحراف در فعالیت‌های عملیاتی، و نوسان پذیری سود می‌باشد. برای آزمون مدل ارتباط بین رفتار هموارسازی سود و پنج عامل که فرض می‌شود روی رفتار هموارسازی سود تأثیر می‌گذارند، از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. برای دوره تحقیق داده‌های جمع آوری شده به دو صورت 1) مقطعی برای هر یک از سال‌های 1380 تا 1383 و 2) تجمعی چهار ساله برای سال‌های 1380 تا 1383 مورد آزمون قرار گرفته است.
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که هموارسازی سود با استفاده از اقلام اختیاری توسط مدیران شرکت‌های ایرانی صورت می‌گیرد و مالیات بر درآمد و انحراف در فعالیت‌های عملیاتی محرک‌های اصلی برای هموار نمودن سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری می‌باشند. بر خلاف یافته‌های محققین غربی اندازه شرکت، نسبت بدهی به کل دارایی‌ها (قرار دادهای بدهی ) و نوسان پذیری سود به عنوان محرک‌های هموارسازی سود از اهمیت چندانی برخوردار نمی‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigating the Iranian managers’ incentives to smooth income using discretionary accruals. The investigated incentives are size, income tax rate, debts by total assets ratio (debt contracts), deviation in operating activities, and earnings variability. Regression analysis is used to test the relation between smoothing behavior and five factors hypothesized to affect smoothing behavior. In this research, we test hypothesizes by: 1) cross sectional data from 1380 to 1383, and 2) accumulated data from 1380 to 1383.
The results indicate that, Iranian managers' smooth incomes by using discretionary accruals, and income tax rate and deviation in operating activities are manager drivers to smooth income. Unlike western researcher’s findings, firm size, debts by total assets ratio (debt contracts) and earnings variability are not important drivers to income smoothing in the Tehran Stock Exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Debt Contracts
  • Deviation in Operation Activities
  • Discretionary accruals
  • Earnings Variability
  • Income Smoothing
  • Income Tax Rate
  • Size