بررسی هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

این پژوهش شواهدی را در مورد خصوصیات شرکت‌هایی که مدیران آن‌ها با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری به هموارسازی سود می‌پردازند فراهم می‌کند. پس از تفکیک شرکت‌ها به دو گروه هموارساز و غیرهموارساز سود، خصوصیات آن‌ها از لحاظ وجود فرصت و انگیزه برای هموارسازی سود در قالب 6 فرضیه آزمون شد. براساس نتایج حاصل از آزمون‌های مقایسه میانگین دو جامعه و تجزیه و تحلیل رگرسیون لوجستیک، در بورس اوراق بهادار تهران شرکت‌های هموارساز در مقایسه با شرکت‌های غیرهموارساز با داشتن عملکرد ضعیف‌تر، انگیزه بیشتر و با دارا بودن اقلام تعهدی اختیاری بزرگتر، فرصت بیشتری جهت هموارسازی سود دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Dividend Increase on Investor Behavior

چکیده [English]

This study provides some evidence about the characteristics of firms whose managers use discretionary accruals to smooth income. First, firms are classified into two categories of smoothers and non-smoothers then their characteristics of having opportunity and motivation to smooth income are examined through six hypotheses. Consequently, based on mean comparison of two independent groups and logistic regression analysis, the study provides evidence that income have had a weaker performance leading to a higher motivation compared with non income smoothers in Tehran stock exchange. Moreover they have more opportunity to smooth income because of having larger absolute discretionary accruals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discretionary accruals and Growth
  • Income Smoothing
  • performance
  • Size