نویسنده = امید پورحیدری
بررسی تأثیر تمرکز مشتری براجتناب مالیاتی با درنظر گرفتن سهم بازار شرکت

دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 215-232

10.22059/acctgrev.2018.239298.1007667

عباس شیبانی تذرجی؛ احمد خدامی پور؛ امید پورحیدری


بررسی تأثیر مدیریت ذی‎نفعان بر سود تقسیمی و ارزش شرکت

دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 371-394

10.22059/acctgrev.2017.215874.1007437

مجتبی گل محمدی شورکی؛ امید پورحیدری؛ مهدی بهارمقدم


تأثیر ریسک وضعیت مالیاتی شرکت بر حق‌الزحمۀ حسابرسی

دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 301-318

10.22059/acctgrev.2015.55657

امید پورحیدری؛ مجتبی گل محمدی شورکی