رابطۀ تغییرات قیمت سهام و افشای اختیاری در شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

2 کارشناس ارشد رشتۀ حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ تغییرات قیمت سهام و افشای اختیاری مدیران است، به‎خصوص بررسی اینکه کاهش قیمت سهام، مدیران را به افشای اطلاعات حفظ‎شدۀ قبلی (پیش‎بینی‎های مدیریت) تحریک می‎کند یا خیر. جامعۀ آماری پژوهش شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شده و دورۀ زمانی آن از سال 1381 تا سال 1390 است. نتایج نشان می‎دهد که هنگام کاهش بزرگتر قیمت سهام، احتمال افشای اخبار (خوب یا بد) بیشتر است، ولی ارتباطی بین بزرگی افزایش قیمت سهام و احتمال افشای اخبار (خوب یا بد) وجود ندارد. به‎طور کلی‎، این پژوهش نشان می‎دهد که مدیران برای حداکثرسازی قیمت سهام شرکت خود، اخبار خوب را افشا و اخبار بد را حفظ می‎کنند، اما کاهش قیمت سهام ناشی از یک رویداد عمومی، مانند اعلامیۀ سود و زیان، می‎تواند مدیر را به افشای اخبار بد حفظ‎شده تحریک کند؛ چراکه با کاهش بزرگتر قیمت سهام، ممکن است از نظر مدیر اخبار دیگر بد نباشد و چه بسا خوب تلقی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Stock Price Changes on Voluntary Disclosure in Firms Listed in Tehran Stock Exchange (TSE)

نویسندگان [English]

  • Omid Pourheidari 1
  • Rahim Arababadi 2
1 Associate Prof, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
2 MSc. Student, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
چکیده [English]

The main objective of this study is to investigate the relationship between stock price changes and voluntary disclosure of managers. Specifically, it aims to investigate whether stock price declines prompt managers to voluntarily disclosure the previously withheld information (management forecasts). The population of the study includes the firms listed in Tehran Stock Exchange (TSE) between 2002 and 2011. The results indicate that following larger stock price declines, managers are more likely to release forecasts (good or bad news) but that there is no association between the likelihood of releasing forecasts and the magnitude of stock price increases. More generally, this study provides evidence that managers disclose good news and withhold bad news in order to maximize their firm’s stock price. However, a stock price decline as a result of a public event such as income statement can encourage managers to disclose previously withheld bad news which in managers’ viewpoint, might not be unfavorable anymore after larger stock price decline, and might now be considered as good news.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bad news withholding
  • income statement
  • management forecasts
  • stock price change
  • Voluntary disclosure