تأمین مالی و تغییرات سطح محافظه‌کاری مشروط حسابداری

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

چکیده

در این پژوهش اثر تأمین مالی بر روی تغییرات سطح محافظه‌کاری مشروط در گزارشگری مالی بررسی شده است. برای این منظور از اطلاعات شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی سال‌های 1380 تا 1388 استفاده شده است. جهت سنجش محافظه‎کاری مشروط از مدل باسو استفاده شده است [5]. به‎منظور بررسی تأثیر تأمین مالی بر روی محافظه‌کاری مشروط نیز، ساختارهای تأمین مالی به مدل باسو اضافه شده است. نتایج پژوهش نشان داد، شرکت‎هایی که از طریق بدهی‌های بلندمدت تأمین مالی می‌کنند، بر خلاف انتظار، نه در دوره‌ی تأمین مالی و نه در دوره‌ی قبل از آن سطح محافظه کاری مشروط را کاهش نمی‌دهند. اما شرکت‎هایی که از طریق حقوق صاحبان سهام تأمین مالی می‌کنند، مطابق انتظار، هم در دوره تأمین مالی و هم در دوره قبل از آن، سطح محافظه‌کاری مشروط در گزارشگری مالی را کاهش می‌دهند؛ زیرا این کار باعث بهبود انتظارات سرمایه‌گذاران و سهامداران از عملکرد آتی شرکت شده و تأمین مالی کاراتری را به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financing and ‍Changes in the Level of Conditional Accounting Conservatism

نویسندگان [English]

  • Omid Pourheidari 1
  • Abbas Ghaffarloo 2
چکیده [English]

In this study the effect of financing on the changes of the level of conditional conservatism in financial reporting has been studied. Hence, information of companies listed in Tehran Stock Exchange over the period 2001-2010 is applied. To obtain conditional conservatism, the model of Basu (1997) is employed. In order to examine the impact of financing on conservatism, structures of financing are added to the Basu model. Results of research indicates that companies that are financing through long-term debt, in spite of expectation, neither years nor years before financing, do not reduce the level of conditional conservatism. But companies that are financed through equity, as expected, both in finance and before time period, the level of conditional conservatism in financial reporting reduce. This improves the capital market expectations of future performance; consequently, the financing will be more efficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Market Expectations.
  • Changes in the Level of Conditional Accounting Conservatism
  • Financing Through Equity
  • Financing Through Long-Terms Debt