نویسنده = تالانه، عبد الرضا
تعداد مقالات: 9
1. محافظه‌کاری و محتوای اطلاعاتی سود

دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 435-460

عبدالرضا تالانه؛ مرضیه کاظمی


3. مدیریت بهینۀ سرمایۀ در گردش و ثروت سهامداران

دوره 21، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 127-150

محمد تشکری جهرمی؛ یوسف احدی سرکانی؛ عبدالرضا تالانه


4. محافظه‌کاری و کاهش خطر سقوط قیمت سهم

دوره 19، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 99-118

فرزانه فولاد؛ احمد یعقوب نژاد؛ عبدالرضا تالانه


5. محرک‌های تصمیم تقسیم سود: پیام بازار

دوره 18، شماره 63، بهار 1390، صفحه 36-69

عبدارضا تالانه؛ غزال مرتضائی شمیرانی


6. سود، قیمت سهم، و ارزشیابی مبتنی بر اختیار

دوره 13، شماره 4، زمستان 1385

محسن دستگیر؛ عبدالرضا تالانه


8. حسابداری منابع انسانی

دوره 3، شماره 1، تابستان 1373

عبد الرضا تالانه؛ امیر پوریانسب


9. گزارش دهی مالی به کارکنان

دوره 2، شماره 3، زمستان 1372

امیر پوریانسب؛ عبدالرضا تالانه