سود، قیمت سهم، و ارزشیابی مبتنی بر اختیار

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر با داده‌های 226 شرکت پذیرفته شده در بورس سهام تهران در فاصله زمانی 1370 تا 1383 و تحلیل‌های رگرسیونی و پانل به بررسی شکل تبعی رابطه سود و قیمت سهم با تکیه بر رویکرد اختیار می‌پردازد. با استفاده از سود بعد از مالیات و ارزش دفتری در ابتدای دوره، که هردو بر مبنای هر سهم اندازه‌گیری و با شاخص عمومی بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران تورم‌زدائی شده‌اند، این تحقیق شواهدی درباره تقعر رابطه بین قیمت سهم و سود فراهم می‌کند. تحقیق حاضر توانسته است با نشان دادن تقعر رابطه سود و قیمت سهم، شواهد بیشتری برای درستی رویکرد اختیار در ارزشیابی حق مالکانه فراهم کند و از این رو در ادبیات پژوهشی حسابداری مشارکت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This paper empirically investigates, in an emerging market, the functional form of the relation between earnings and stock prices under an option-based equity valuation framework. We use in the regression and panel analyses a sample data of 226 Iranian manufacturing firms listed on Tehran Stock Exchange (TSE) for the period of 1991 to 2004. Employing after-tax earnings and beginning-of-year equity book value, both on a per share basis and deflated by the General Customer Price Index, we provide graphical and statistical weak evidences on the convex form of price-earnings relation and contributes in the market-based accounting literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abandonment Option
  • Book Value
  • Convexity
  • earnings
  • Equity Valuation