نویسنده = کردستانی، غلامرضا
تعداد مقالات: 7
1. پیش‎بینی دستکاری سود: توسعۀ یک مدل

دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 73-96

غلامرضا کردستانی؛ رشید تاتلی


2. شناسایی رویکردهای کارا و فرصت‎طلبانۀ مدیریت سود در سطوح کیفیت سود

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 293-312

غلامرضا کردستانی؛ رشید تاتلی


3. بررسی تأثیر تصمیمات سنجیده مدیران بر چسبندگی هزینه‌ها

دوره 19، شماره 67، بهار 1391، صفحه 73-90

غلامرضا کردستانی؛ سیدمرتضی مرتضوی


6. بررسی رابطه بین ویژگی‌های کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی

دوره 14، شماره 2، پاییز 1386

غلامرضا کردستانی؛ ضیاءالدین مجدی