شناسایی رویکردهای کارا و فرصت‎طلبانۀ مدیریت سود در سطوح کیفیت سود

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه بین‎المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران

2 کارشناس‎ارشد حسابداری، دانشکدۀ حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران

چکیده

مدیریت سود هم خوب است و هم بد. اگرچه مدیریت سود کم می­تواند محتوای اطلاعات حسابداری را بهبود بخشد، رفتار فرصت­طلبانه با دستکاری سود، قابلیت اتکای اطلاعات را کاهش‎ ‌می‌دهد و کیفیت سود را خراب می­کند. این پژوهش در تلاش است کارا یا فرصت‎طلبانه‎بودن مدیریت سود را در پرتفوهای تشکیل‎شده از کیفیت سود بالا و پایین شناسایی کند. در این راستا برای اندازه­گیری کیفیت و مدیریت سود، داده­های 841 سال ـ شرکت طی دورۀ 1380 تا 1390 ارزیابی شد و برای آزمون فرضیه‎ها به تحلیل 490 سال ـ شرکت پرداخته شده است. یافته­ها نشان می­دهد، مدیریت سود در شرکت­هایی­که سطح کیفیت سود پایینی دارند، از نوع فرصت­طلبانه است. همچنین در شرکت­هایی که سطح کیفیت سود بالاست، شواهد فرصت­طلبانه‎بودن مدیریت سود، بیشتر از کارا بودن آن است. بنابراین مدیریت سود زیاد، موجب کاهش کیفیت سود شده و داده­های ساختگی به تصمیم‎گیری‎های درستی منجر نمی‎شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification the Efficient and Opportunistic Earnings Management Approaches in the Earnings Quality Levels

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Kordestani 1
  • rashid tatli 2
1 Associate Prof., Accounting, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 MSc. Accounting, Faculty of Accounting and Management, Islamic Azad University of Qazvin, Iran
چکیده [English]

Earnings management is both good and bad. Of course, a
little of earnings management can be improved information content of
accounting. Opportunistic behavior of management with earnings
manipulation decrease information credibility and wreck earnings
quality. This research is trying to identify efficient or opportunistic
type of earnings management in portfolio of high and low levels of
earnings quality. For this purpose, data of 841 firm- year during 2001-
2011 to estimate earnings quality and earnings management
measurement models and 490 firm-years to test the hypothesis were
analyzed. Results show that earnings management in firms has a low
quality of earnings opportunity. Thus, highly earnings management
reduces the quality of earnings and artificial data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discretionary accruals
  • Earnings Quality Levels
  • Efficient Earnings Management
  • Opportunistic Earnings Management