بررسی رابطه بین خطای پیش‌بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکت‌های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی قزوین

2 دانشگاه ارومیه

چکیده

اطلاعات تاریخی اندک مربوط به سهام شرکت‌های جدیدالورود به بورس به دلیل عدم سابقه معاملاتی، سرمایه‌گذاران را با ریسک بیشتری برای خرید سهام این شرکت‌ها روبرو می کند. عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و سرمایه‌گذاران بالقوه در این شرکت‌ها بالاست و سهام آن ها بر اساس اطلاعات ارایه شده از طرف مدیریت قیمت یابی می شود. شواهد تجربی نشان می دهد، سرمایه‌گذاران به اطلاعاتی نظیر پیش‌بینی سود هر سهم اتکا کرده و در قیمت‌گذاری سهام از آن استفاده می‌کنند. این پیش‌بینی‌ها بیانگر انتظارات مدیریت از عملکرد آتی شرکت است. بنابراین دقت این پیش‌بینی‌ها که مبنای تصمیم‌گیری آنهاست برای سرمایه‌گذاران حائز اهمیت بوده و خطای پیش‌بینی سود عامل مهمی در عملکرد بازار ثانویه است.
در این پژوهش رابطه‌ی بین خطای پیش‌بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکت‌های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران بر اساس داده‎های 104 شرکت طی دوره 1378تا1384 بررسی شده است. اهمیت انتخاب این دوره از نظر گسترش چشمگیر بازار بورس طی آن سال‌ها و نیز تعداد زیاد شرکت‌هایی است که برای اولین بار سهام خود را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده‌اند. نتایج پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می‌دهد، بین خطای پیش‌بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکت‌های جدیدالورود رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bubble Identification in Tehran's Stock Exchange: Evidence Based on Time-Varying Present Value Model

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza kordestani 1
  • Ali Ashtab 2
1
2
چکیده [English]

The little historical information of initial public offerings (IPOs) encounter investors with high risk because such companies don't exchange before. Information asymmetry between managers and potential investors in such companies are high and their stock are priced based on managerial information. The practical experience shows that investors rely on information such as earning per share (EPS) forecast and use it in stock pricing. This forecasts stated management expectations from the future performance of the company. So, the accuracy of this forecasts that is based for decision making are very important and earning forecast error is the main factor in secondary market performance.
In this study we examine the relationship of earnings forecast error and abnormal rate of return of IPOs at Tehran stock exchange (TSE) for 104 companies during 1999 to 2005.
The objective of this selected period is developing of stock exchange and increasing listed companies at the same times.
Our results with multivariable cross sectional regression analysis demonstrated that earnings forecast errors are positively related to abnormal rate of return.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CAR
  • EFE
  • IPOs