کلیدواژه‌ها = اندازه شرکت
رابطه محافظه‌کاری و به‌هنگام بودن سود خالص با اندازه شرکت و اندازه مؤسسه حسابرسی

دوره 18، شماره 64، شهریور 1390، صفحه 1-18

حمید خالقی مقدم؛ مصطفی احمدخان بیگی


بررسی دقت پیش‌بینی سود توسط مدیران و عوامل موثر بر آن

دوره 15، شماره 1، خرداد 1387

شهناز مشایخ؛ سیده سمانه شاهرخی