کلیدواژه‌ها = اقلام تعهدی اختیاری
اظهار نظر حسابرس و مدیریت سود با تأکید بر ابهام در تداوم فعالیت

دوره 21، شماره 3، آذر 1393، صفحه 313-328

10.22059/acctgrev.2014.52384

محمد مرادی؛ محمد اصولیان؛ محمد نوروزی


محتوای اطلاعاتی جریان‌های نقدی و تعهدی در بازار سرمایه ایران

دوره 13، شماره 1، خرداد 1385

محمد عرب مازار یزدی؛ بیتا مشایخی؛ افسانه رفیعی


نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 4، اسفند 1384، صفحه 61-74

بیتا مشایخی؛ ساسان مهرانی؛ کاوه مهرانی؛ غلام رضا کرمی