محتوای اطلاعاتی جریان‌های نقدی و تعهدی در بازار سرمایه ایران

نویسندگان

چکیده

این تحقیق محتوای افزاینده و نسبی اطلاعاتی سود، جریانات نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی‏ را در بازار سرمایه ایران بررسی می‌کند. این موضوع از طریق بررسی ارتباط بازده سهام با سود و اجزای آن آزمون می‌شود. بر اساس یک نمونه متشکل از 400 سال - شرکت از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1379 تا 1382، نتایج حاکی از آن بود که سود نسبت به جریانات نقدی عملیاتی دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری است. نتایج یاد شده بر وجود محتوای افزاینده اطلاعاتی سود نسبت به جریانات نقدی عملیاتی تاکید دارد. از سوی دیگر بررسی‌های انجام گرفته در این مطالعه، حاکی از محتوای افزاینده اطلاعاتی اقلام تعهدی نسبت به جریانات نقدی عملیاتی است، که این مسئله با تفکیک کل اقلام تعهدی به اجزای اختیاری و غیراختیاری آن، نمود بیشتری می‌یابد. این موضوع با این بحث که اقلام تعهدی، مربوط بودن سود را در انعکاس ارزش بنیادی شرکت افزایش می‏دهد، سازگار است. نتایج تحقیق حاکی از بار اطلاعاتی فزاینده اقلام تعهدی اختیاری نسبت به اقلام تعهدی غیر اختیاری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This paper examines the relative and incremental information content of cash flows and accruals in Iranian capital market. For this purpose, we examined the relationship between stock returns and earnings and its components for 400 firm-years in Tehran Stock Exchange during 2000-2003. The results show that earnings have greater information content than cash flows from operation. Besides, earnings have incremental information content beyond cash flows from operation. Accruals have incremental information content beyond cash flows from operation too. When we separated accruals to discretionary and nondiscretionary parts, these results were approved. Moreover, the results show that discretionary accruals have incremental information content beyond nondiscretionary accruals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash Flows from Operation
  • Discretionary accruals
  • Incremental Information Content
  • Nondiscretionary Accruals
  • Relative Information Content
  • Total accruals