دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، 1395 
5. بررسی تأثیر گردش اجباری مؤسسه‎های حسابرسی بر حق‎الزحمۀ حسابرسی و رقابت در بازار حسابرسی

صفحه 333-352

یحیی حساس یگانه؛ فرخ برزیده؛ محمد تقی تقوی فرد؛ محمد فرهمند سیدآبادی


7. بررسی سودمندی انتخاب متغیرهای پیش‌بین در پیش‌بینی نوع اظهارنظر حسابرسان

صفحه 373-392

محمد حسین ستایش؛ مصطفی کاظم نژاد؛ غلامرضا رضایی؛ علی‌اصغر دهقانی سعدی