دوره و شماره: دوره 30، شماره 3، 1402، صفحه 398-589 
طراحی مدل علل زمینه‌ای ایجادکننده حسابداری خلاقانه

صفحه 532-559

10.22059/acctgrev.2023.351110.1008751

فرزانه محمدی؛ مهدی صفری گرایلی؛ میثم عرب زاده؛ علی اکبر فرزین فر