نویسنده = حسینی، سید علی
تعداد مقالات: 3
2. قیمت گذاری افشای اختیاری در بازار سرمایۀ ایران

دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 279-300

نازنین بشیری منش؛ علی رحمانی؛ سید علی حسینی؛ میر حسین موسوی


3. رابطه مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام در ایران

دوره 17، شماره 3، پاییز 1389

علی رحمانی؛ سید علی حسینی؛ نرگس رضا پور