نویسنده = نمازی، دکتر محمد
تعداد مقالات: 8
6. آینده حسابداری مدیریت

دوره 8، شماره 2، پاییز 1378

دکتر محمد نمازی