نویسنده = سید علی حسینی
اثر تعاملی کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت حاکمیت شرکتی بر نوسان‌پذیری عملکرد شرکت

دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 454-472

10.22059/acctgrev.2020.302232.1008377

اعظم ولی زاده لاریجانی؛ سید علی حسینی؛ مهسا طهماسبی آشتیانی


قیمت گذاری افشای اختیاری در بازار سرمایۀ ایران

دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 279-300

10.22059/acctgrev.2015.55656

نازنین بشیری منش؛ علی رحمانی؛ سید علی حسینی؛ میر حسین موسوی


رابطه مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام در ایران

دوره 17، شماره 3، آذر 1389

علی رحمانی؛ سید علی حسینی؛ نرگس رضا پور